Home » » (ဘ.က)ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး

(ဘ.က)ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး

အစုိးရအသိအမွတ္ျပဳ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္း ေညာင္ပင္ေက်ာင္းတုိက္- သမိုင္း
ဆရာေတာ္ဦးသုဇာတသည္အစိုးရအသိမွတ္ျပဳ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းေညာင္ပင္ေက်ာင္းတိုက္သည္
အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္၊ ႏြားထုိးႀကီးၿမိဳ႔ျမင္းၿခံခရုိင္၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ တည္ရွိပါသည္။
ဤေက်ာင္းကို ၁၉၆၀ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္အထိ ၂၂ႏွစ္တိုင္တိုင္ပထမအႀကိမ္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားခဲ့ပါသည္။
လည္ေကာင္း ၂၂ ႏွစ္အတြင္းစတုတၳတန္းတန္းလုံးကၽြတ္ေအာင္ျမင္ျခင္း ၃ႀကိမ္တိတိရွိၿပီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းသင္ၾကားျပသမႈအေကာင္းဆုံး
ေက်ာင္းအျဖစ္ထင္္ရွားခဲ့ပါသည္။လည္းေကာင္းေက်ာင္းသားမ်ားထဲမွဗိုလ္မွဴးႀကီးမ်ား၊ဆရာ၀န္မ်ား၊တကၠသိုလ္ကထိကမ်ားစီးပြားေရးလုပ္
ငန္းရွင္မ်ား၊အမ်ားမျပားေပၚထြက္ခဲ့ပါသည္။
ဦးဥတၱမ (ဒုနာယကေက်ာင္းအုပ္)ဆရာေတာ္မွ ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္၁၉၉၂ခုႏွစ္မွွစတင္၍ဖြင့္လွစ္ကာ
ခ်ဳိ႕တဲ့ေသာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအဓိကထား၍သင္ၾကားေပးခဲ့ရာ ယေန႕
အထိေက်ာင္းသားဦးေရ ၂၇၀ ေက်ာ္အထိတိုးတက္မ်ားျပားလာခဲ့ပါသည္။
ထုိကဲ့သို႔မ်ားျပားလာသည့္အတြက္ျမင္းၿခံၿမိဳ႕ (ေရႊအုန္းပင္ အုန္းငွက္ေပ်ာေရာင္၀ယ္ေရး)ကိုစိုးျမင့္ႏွင့္မႏုေထြးေမာင္(ေရႊျပည္ဆီစက္)
ႏြားထုိးႀကီးၿမိဳ႕တို႔မွမဂၤလာဦးအထိမ္းအမွတ္ျဖစ္ “ေမတၱာေရႊစင္” ပညာေရးေက်ာင္းေဆာင္သစ္ကိုက်ပ္သိန္း(၆၀)အကုန္က်ခံ၍
ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။
လည္းေကာင္းေက်ာင္းသား ၂၇၀ ေက်ာ္ကိုအေျခခံယဥ္ေက်းမႈဗုဒၶဘာသာႏွင့္မူလတန္းပညာရပ္မ်ားကိုသင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။
၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွစ၍အလယ္တန္းပညာရပ္မ်ားကိုတိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။ကြန္္ပ်ဴတာပညာရပ္မ်ားကိုသင္ၾကားေပးနုိင္ျခင္း
မရွိေသးပါ။
ေက်ာင္းသားဦးေရမ်ားျပားလာသည့္အတြက္ဦးဥတၱမ (ဒု နာယကေက်ာင္းအုပ္ဆရာေတာ္)မွဦးေဆာင္၍ေစတနာရွင္မ်ားစုေပါင္း
စြမ္းအားျဖင့္ က်က္သိန္းေပါင္း ၂၅၀ ေက်ာ္ကုန္က်မည့္အခန္း(၅)ခန္းပါပညာေရးေက်ာင္းေဆာင္သစ္ႀကီးကို၂၀၁၀ခုႏွစ္မွစတင္၍
တည္ေထာင္ခဲ့ရာ ေဖာ္ျပပါအတိုင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနပါၿပီ သို႔ေသာ္ ၿပီးစီးမႈမရွိေသးပါ ၂၀၁၂-၁၀၁၃ ပညာသင္ႏွစ္အမီၿပီးစီးရန္လုိ
အပ္ေနပါသည္ သို႔မွသာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားပညာသင္ၾကားေရးအတြက္ေခ်ာေမြ႔မည္ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ပညာသင္ၾကားေရးေက်ာင္းေဆာင္သစ္ႀကီးၿပီးစီးေစရန္ ကုသိုလ္ရွင္တစ္ဦးတည္းျဖစ္ေစ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစုေပါင္း၍ျဖစ္ေစ
တစ္ခန္းထည္းျဖစ္ေစ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္လံုးျဖစ္ေစ ကမၺည္းထုိး၍ျဖစ္ေစ အၿပီးသတ္လွဴဒါန္နိုင္ပါသည္။

ထာ၀ရရွင္သန္တိုးပြားေနေသာအလွဴ
ေပးကမ္းျခင္းစြန္႔ႀကဲျခင္း၊ လွဴဒါန္းျခင္းဟူေသာ အလွဴအားလံုးတို႔တြင္ အသိပညာ အတတ္ပညာရရွိေအာင္ အေထာက္အကူျပဳလွဴဒါန္း
ေသာအလွဴသည္ ပရဟိတ=သူတစ္ပါးအက်ဳိး၊ အတၱဟိတ-မိမိအက်ဳိးဆိုတဲ့အက်ဳိးႏွစ္မ်ဳးိစလံုးကိုရရွိေစေသာအလွဴျဖစ္ပါသည္။

ပညာသင္ၾကားေရးအတြက္လိုအပ္ေသာအေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား

၁။စာသင္ခုံံသံုးေယာက္ထိုင္ (၈၀)ခုံ
၂။ကြန္ပ်ဴတာပရင္တာ (၅)စံု
၃။ဗလာစာအုပ္ဒါဇင္(၅၀၀)ဒါဇင္ တစ္ႏွစ္စာ
ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူအားလုံးကိုပံုႏွိပ္နွင့္ဗလာစာအုပ္မ်ားက္ိုအခမဲ့ေပးေ၀ပါသည္။
ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအားေရရွည္ပညာသင္ၾကားေပးနိုင္ရန္ရည္ရြယ္၍ပညာသင္ၾကားေပးေနေသာဆရာ ဆရာမမ်ားအတြက္
ပညာသင္ၾကားမႈအေထာက္အကူျပဳ (ပင္မ ေငြပေဒသာပင္) ကိုလည္း စိုက္ထူလွဴဒါန္းနုိင္ပါသည္။
ပင္မေငြပေဒသာပင္မွ ရရွိေသာအတိုးအညႊန္႔ကိုသာသံုးစြဲသြားမည္
“လူပင္ေသေသာ္လည္း အလွဴမေသေသာအလွဴပါ”
ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာအလုိရွိေသာေစတနာရွင္မ်ားေပၚထြန္း၍
မိမိတို႔ဘ၀မွာထူးကဲျမင့္ျမတ္သည့္ ပညာသင္ၾကားေရးအေထာက္အကူျပဳ
ကုသိုလ္သမု္ိင္းမွတ္တုိင္ကိုစိုက္ထူနုိင္ၾကပါေစ။
ဆႏၵျပဳလွ်က္ဦးဥတၱမ(ဒု နာယက)ေက်ာင္းအုပ္ဆရာေတာ္
ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္း
ေညာင္ပင္ေက်ာင္းတုိက္
ဖုန္း  ၀၉၆၅၂၅၄၃၉
အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္
ႏြားထုိးႀကီးၿမိဳ႕၊ျမင္းၿခံခရုိင္
မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

0 မွတ္ခ်က္:

Popular

ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္း ေညာင္ပင္ေက်ာင္းတုိက္ ..ႏြားထိုးၾကီးျမိဳ႕ မွ...လွိဳက္လွဲစြာ..ၾကဳိဆုိပါသည္.... ေရာက္လာသူ မိတ္သဟာအေပါင္း ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာ ခ်မ္းသာ ၾကပါေစ....apk ေဒါင္းႏုိင္ပါသည္
 
Support : ေညာင္ပင္(ဘ.က) | ဓမၼစကူးလ္ | သင္တန္းေက်ာင္း
Copyright © 2011. ဘ.က ေညာင္ပင္ေက်ာင္း - All Rights Reserved
nyaungbin439@gmil.com by nyaungbin
www.facebook.com/nyaung.bin.9 by nanda