Home » » ပိဋကတ္သံုးပံုကို သူရႆတီ တကယ္ေစာင့္သလား ??????  

ပိဋကတ္သံုးပံုကို သူရႆတီ တကယ္ေစာင့္သလား ??????  

 ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာအထြန္းကားဆံုးဟုဂုဏ္ယူေၾကြးေႀကာ္ေလ့ရွိတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္မွာ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာႏွင့္ လံုး၀ဆန္က်င္ေသာ အယူမွား၊အသိမွား၊အျ မင္မွားေတြ ေျမာက္မ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ ထိုအမွားမ်ားထဲတြင္ “သူရႆတီနတ္သမီးသည္ ပိဋကတ္သံုးပံုေစာင့္တဲ့သူျဖစ္တယ္” ဆိုေသာ အမွားဟာ အဆိုး၀ါးဆံုးပင္ျဖစ္၏။ ဗုဒၶ၀ါဒသည္ “၀ိဘဇၨ၀ါဒ”ျဖစ္ပါတယ္၊ ၀ိဘဇၨဆိုသည္မွာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္၊မျဖစ္ႏို င္ဘူး၊ဟုတ္တယ္၊မဟုတ္ဘူး စသည္ျဖင့္ မိမိ၏အသိဉာဏ္ပညာျဖင့္ ေ၀ဘ န္ဆံုးျဖတ္ေလ့လာရတဲ့၀ါဒျဖစ္၏။ ထိုဗုဒၶဘာသာ ၀ိဘဇၨ၀ါဒီဆိုေသာ ဂုဏ္ကိုပင္မေထာက္ထားဘဲ ျမွဴဆြယ္လိမ္လည္ေနၾကတဲ့ ဓါတ္ဆရာ၊နတ္ ဆရာ၊ဓါတ္၊ေဗဒင္အမည္ခံ လူလိမ္တစ္စု၏ စားေပါင္ေခ်ာင္ေအာင္ ဖန္တီးထားၾကတဲ့ လုပ္ဇာတ္မ်ားကို အဟုတ္အဟုတ္ထင္ေနၾက၏။၀ိဘဇၹ၀ါဒီ ေခၚေ၀ဘန္သံုး
သတ္မႈကို လက္ကိုင္ထား၍ ေလ့လာေ၀ဘန္ၾကမည္ဆို လွ်င္ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာအတြင္းသို႔ စိမ့္၀င္ေနေသာ ဘာသာေရးအေမွာက္ ပေယာဂမ်ား၏ အေျဖ ကိုရွာေျဖေတြ႔ရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ယခုလည္း သူရႆတီျပႆနာကို ၀ိဘဇၨျဖင့္ေ၀ဘန္သံုးသတ္ အေျဖရွာၾကည့္ပါက မိမိကိုယ္တိုင္ပင္ အေျဖထုတ္အမွန္ေတြ႔ႏိုင္မည္ျဖစ္၏။ယခုလက္ရွိတြင္ ပိဋကတ္စာေပမ်ားကို သင္အံေလ့က်က္ ေဟာၾကားဆိုဆံုးမလမ္းျပေ ပးၿပီး ပရိယတၱိသာသနာေတာ္ သို႔မဟုတ္ ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားကို မည္သူေတြ ေစာင့္ေ ရွာက္ေနၾကပါသနည္း။ ဘုရားသားေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ားသာျဖစ္ပါ၏။ ဘုရားရွင္လက္ထက္ေတာ္ကာလကစ၍ ယခုတိုင္က်ေအာင္ မ်ားျပားလွေသာ ဆင္းရဲမ်ိဳးစံုကို ဂရုျပဳေတာ္မမူၾကဘဲ ဆင္းရဲပင္ပန္းခံကာျဖင့္ ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားကို အခက္အခဲမ်ိဳးစံုၾကားမွ ေစာင့္ထိန္းလာၾကသည္မွာ ထိုဆရာေတာ္မ်ားပ င္ျဖစ္၏၊ သီဟိုဠ္ကြ်န္းတြင္ ေက်းကုလားတို႔၏သူဘုန္ေဘးႀကီးသင့္၍ အစားအစာပင္ပန္းဆ င္းရဲရွားပါးၾကပ္တည္းေနခ်ိန္မွာပင္ စာအံ့၊စာက်က္မျပဳလုပ္ပါက ပိဋကတ္ေတာ္မ်ား ေမ့ေပ်ာက္ သြားမည္စိုးသျဖင့္ ၀မ္းမီးအပူသက္သာေစရန္ ၀မ္းဗိုက္ေပၚတြင္ သဲမ်ားတင္၍ ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားကို သံဃာေတာ္မ်ားမွ ကာကြယ္က်က္မွတ္ခဲ့ရေၾကာင္းကို သာသနာ၀င္က်မ္းမ်ားတြင္ ၾကည္ညိဳဖြယ္ရာ ေတြ႔ရွိရ၏။ယခုထက္တိုင္ ျမန္မာျပည္အႏွံ႔ ပရိယတၱိစာသင္တိုက္မ်ားတြင္ ကေလးအရြယ္ လူမမည္ သာမေဏေလးမ်ားမွစ၍ သက္ေတာ္၀ါေတာ္ႀကီးရင့္ေတာ္မူေသာ ေထရ္ႀကီး၀ါႀကီး ဆရာေတာ္ ႀကီးမ်ားအထိ မိကြဲ၊ဖကြဲျဖင့္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ သက္ဆံုးတိုင္ ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားကို ေလ့က်က္ပို႔ခ်၊ ေဟာျပေနၾကသည္႕ သံဃာေတာ္မ်ား ကိုပင္အားမနာ သူရႆတီက ပိဋကတ္သံုးပံုေစာင့္သည္ ဆိုေသာ အယူမွားအထင္မွားစကားမွာ မိမိတို႔ဘာသာသာသနာေတာ္ ကို ျပန္၍ေစာ္ကားရာက်ေနေ ပ၏။သူရႆတီသည္ ပိဋကတ္သံုးပံုေစာင့္သည္ဆိုရေအာင္ "သူသည္ မည္သည့္ပရိ ယတၱိစ ာသင္တိုက္မွာမွ ပရိယတၱိစာေပမ်ားကို သင္ၾကားခဲ့ျခင္းမရွိ၊ မည္သည့္စာသ င္တိုက္မွ မည္သည့္ပရိ ယတၱိဆိုင္ရာ အတန္းမ်ားကို ေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္းမရွိပါဘဲ"သူမ်ားညာတိုင္း အယံုလြယ္အညာ ခံေနၾကသည္မွာ ဗုဒၶဘာသာ ၀ိဘဇၨ၀ါဒီဆိုေသာ နာမည္ကိုအေတာ္အားနာစရာေကာင္းလွ၏။အာသေ၀ါကင္းကြာ ရဟႏၱာအရွင္သူျမတ္မ်ားသည္ပင္ရဟႏၱာတိုင္း ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားကို နာလည္တတ္ကြ်မ္းၾကသည္ မဟုတ္၊”ပဋိသမၻိဒါပတၱရ ဟႏၱာ”တို႕သာ ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားကို တတ္ ကြ်မ္းေတာ္မူၾက၍ “သုကၡ၀ိပႆက ရဟႏၱာ”တို႔မွာမူ အာသေ၀ါကင္းကြာ ၀ိပႆနာဉာဏ္ေတာ္ရရွိ ပါေသာ္လည္း ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားကို တတ္ကြ်မ္းနားလည္းျခင္းမရွိေပ။ ထို႔သို႕ ရဟႏၱာမေထရ္ျမတ္ မ်ားပင္ ရဟႏၱာတိုင္း ပိဋကတ္ေတာ္ မတတ္ကြ်မ္းၾကလွွ်င္ သူရႆတီကား အဘယ္သို႔ ပိဋကတ္ေ တာ္မ်ားကို ေစာင့္ထိန္းႏိုင္ပါမည္ေလာ?သူရႆတီထက္ အဆင့္ျမင့္ၾကေသာ သိၾကား၊ျဗဟၼာ၊နတ္ေဒ၀ါမ်ားပင္လ်ွင္၊ ဘုရားရွင္ႏွင့္ ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္တို႔ထံ တရားေတာ္မ်ားကို ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထားနားၾကရေၾက ာင္း က်မ္းဂန္မ်ားတြင္ အတိအလင္းေဖာ္ျပထား၏။ သူ႕ထက္ျမင့္ေသာနတ္ျဗဟၼာသိၾကားမ်ားပင္ ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားကို မသိလွ်င္၊ အိႏၵိယကုလားေတြ မစင္စြန္႔တဲ့ ျမစ္ကမ္း နေဘးမွာေနရတဲ့ ေခါင္းမူးျခံဳကုလားမသူရႆတီမွာ မည္သို႔ပိဋကတ္သံုးပံုေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္မည္နည္း?? သူရႆတီသည္လည္း အမွန္တကယ္ နတ္သၼီးေပေလာ ? သို႕တည္းမဟုတ္ “လူသားေ တြကို ဘုရားသခင္ (God) ကဖန္ဆင္းျခင္းမဟုတ္၊ ဘုရားသခင္ကိုသာ လူသားတို႔က ဖန္ဆင္းျခင္းျဖ စ္တယ္ ”ဆိုေသာ အေနာက္တိုင္းပညာရွင္တစ္ဦး၏ အဆိုအမိန္႔ကဲ့သို႔ ေရွးဦးအိႏၵိယသားတို႔ကဘဲ သူရႆတီကို စိတ္ကူပံုေဖာ္၍ ဖန္တီးခဲ့သေလာ ? ဆိုတာကို အားလံုးေဖ၀ဘန္ဆန္းစစ္ႏိုင္ၾကေစ ဘို႔ ေဖာ္ျပေပးပါမည္။ သူရႆတီဆိုသည္မွာ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ကမ္ဗလ္နယ္ (ယခု-အာဒ္ဓ္ရီ)ရွိဟိမ၀ႏၱာေ တာင္ႀကီး၏ ဆိ၀ါလိတ္ ႏွင့္ ဆိရ္မုတ္ဟုေခၚသည့္ေတာင္တန္းမ်ားအနီးမွ စီးဆင္းေနသည့္ ျမစ္တခု၏အမည္ျဖစ္ ၏၊ အိႏၵိယတို႕သည္၄င္းသူရႆီျ မစ္ကို”ဆရဆ္၀တီ”ဟုေခၚဆို၏ ေခၚဆို၏ သူရႆတီဆိုသည္မွာ ထိုဆရဆ္၀တီဟူေသာ အိႏၵိယအမည္ကို သူရႆတီဟု ျမန္မာေလသံျဖင့္ အလြယ္ေခၚဆိုၾက ျခင္းျဖစ္၏။သူရႆတီ (ဆရဆ္၀တီ)ဟူေသာ အဓိပၸါယ္မွာ (Watery) ေရရွိသည့္အရာ (ျမစ္)ဟုအဓိ ပၸါယ္ရပါသည္။ ေရွးဦးအာရိယာန္လူမ်ိဳးတို႔သည္ အိႏၵိယျပည္၏အေနာက္ေျမာက္ ပန္ဂ်ပ္ျပည္ နယ္တစ္၀ိုက္တြင္ အေျခခ်ေနထိုင္ၾကစဥ္ ထိုဆရဆ္၀တီျမစ္မွ ေရကို အဓိကအာားထားျပဳ၍ ထြန္ယ က္စိုက္ပ်ိဳးၾက၏။ ေျမဆီေျမလႊာကလည္းေကာင္း ရာသီဦးတုကလည္း မွန္ကန္သျဖင့္ ေကာက္ပဲ၊ သီးႏွံတို႔သည္ ျဖစ္ထြန္ေအာင္ျမင္ၾက၏။ အသိပညာကမဖြင့္ၿဖိဳး၊ ကိုးကြယ္စရာကလည္း မည္မည္ ရရမရွိ္ေသးသည့္ ကာလမို႔ ထံုးစံအတိုင္း လူသားတို႔သည္ အားထားကိုးကြယ္စရာကို မိမိတို႔အေ တြးျဖင့္ ဖန္ရွင္းလိုက္ၾကသျဖင့္။ ဆရဆ္၀တီဆိုသည့္ျမစ္သည္ နတ္သမီးအျဖစ္သို႔ ေနျခင္းညျခ င္း ႀကီးပြား၍ သြားေလေတာ့၏။ဆရဆ္၀တီျမစ္၏ေရစီးသည္ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္းမစီးဆင္းဘဲ ေျဖးညင္းစြားစီး ဆင္းျခင္း ကိုေထာက္၍ ထိုျမစ္ကိုအပိုင္စားရသည့္နတ္သည္ နတ္သားမျဖစ္ႏိုင္ နတ္သမီးသာျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုကာ ဆရဆ္၀တီမွာ နတ္သားမျဖစ္ဘဲ နတ္သမီးျဖစ္သြားရရွာ၏။ ထို႔အျပင္ ထိုဆရဆ္၀တီျမစ္ သည္ ေတာင္ထြတ္ေ တာင္စြယ္အေကြ႕အ၀ိုက္မ်ားႂကားမွ စီးဆီးလာသျဖင့္ ျမစ္ေရ၏ အသံသည္ သာယာနာေပ်ာ္ဖြယ္ရွိသျဖင့္ ဆရဆ္၀တီနတ္သမီးသည္ ေတးသီခ်င္းမ်ား ဂီတမ်ားကိုေစာင့္သည္ ဟု စိတ္ကူးျဖင့္ပံုေဖာ္၍ ကိုးကြယ္လာၾက၏။ဒ၀ေခတ္သို႔ေရာက္သည့္အခါတြင္မူ အလြန္အမင္းဂုဏ္တင္ေျပာဆိုေရးသားလာၾက၍ ဆ္ရဆ၀တီနတ္သမီးမွာ မ်ားစြာတန္ခိုးႀကီးထြားလာေလေတာ့၏။ ဟိႏၵဴတို႔သည္ ၄င္းတို႔အထြ ဋ္အျမတ္ထားရာ “ေဗဒင္သံုးပံု”ကို ဆရဆ္၀တီနတ္သမီးေစာင့္သည္ဟု အဆင့္တိုးပူေဇာ္လာၾက၏။ ထို႔သို႔ဆရဆ၀ တီကို အမြန္းတင္ေရးသားေျပာ ဆိုၾကသည္မွာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးတူညီမႈမရွိဘဲ ကိုယ့္သေဘာႏွင့္ ကိုယ္ သန္ရာသန္ေရးသားခ်ီးက်ဴးအမြန္းတင္ေနၾကသည္ကိုေတြ႕ရွိရေလ၏။  ၀ါဂ်္ဆေနဟိတက်မ္း၌ ျဗဟၼာမင္း၏ ၾကင္ယာမယားဟုဆို၍ တဖန္၊အသၼိန္းအမည္ ရွိသည့္ နတ္ညီေနာင္တို႔၏ ဇနီးမယားဟု၄င္း၊ တဖန္ တိုက္ထိုရိယျဗဟၼဏက်မ္းတြင္ ကမၻာႀကီးကိုဖန္ ဆင္းထားသည့္ ပဇာပတိျဗဟၼာႀကီး၏ ဇနီးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဣၿႏၵသိၾကား၏ ဇနီးဟူ၍လည္ းေကာင္း ေရးသားထားျပန္၏။ထိုဆရဆ္၀တီနတ္သမီးအေၾကာင္းအရာတို႔သည္ ပါးစပ္ေျပာ ပံုျပင္တို႔မွ တစတစယံုၾက ည္မႈ၊ဂုဏ္တင္မႈလြန္ကဲလာၾကျခင္းျဖစ္၏။ အခ်ိဳ႕က်မ္းတို႔၌ မဟာမုနိရေသ႔ႀကီးႏွင့္ သမုဒၵရာ နတ္သမီးတို႔မွ ေမြးဖြားသူျဖစ္ၿပီး၊ သမုဒၵရာမွ ဟိမ၀ႏၱာတာင္ထြတ္တစ္ခုသို႔ ဟသၤာစီး၍သြား ရာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ဟသၤာကိုယ္ေပၚမွ က်လာေသာ ေရေပါက္တို႔ သည္ ျမစ္ျဖစ္သြားေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ အိပ္ရာ၀င္ပံုျပင္အေနျဖင့္ တစ္ေယာက္တစ္မ်ိဳး ေျပာဆိုၾက၏။ျဗဟၼဏပူရာဏ္က်မ္းတြင္ ျဗဟၼာႀကီး၏သမီးဟုေဖာ္္ျပၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုသမီး ကိုပင္ ျဗဟၼာႀကီးက ျပန္လည္သိမ္းပိုက္လိုက္ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားေလ၏။ ပဒ္မပူရဏ္က်မ္းအရဆိုရေသာ ဆရဆ္၀တီသည္ ဒကၡဆိုသူ၏ဇနီး ဟူ၍လည္းေကာင္းေရးသားထား၏။ထို႔ေၾကာင့္ ဆရဆ၀တီ သည္ သမီးအျဖစ္မွ ဇနီးအျဖစ္သို႔ တဖန္သိၾကားဇနီး ဒကၡမယားစသည္ျဖင့္ တကယ္မရွိသ ည့္နတ္သမီးချမာ ဘ၀မ်ိဳးစံုက်င္လည္သြားရရွာေလ၏။၄င္းဆရဆ္၀တီ ေခၚသူရႆတီနတ္သမီးသည္ အိႏၵိယတိုင္းသားတို႔နွင့္အ တူ ျမန္မာျပ ည္သို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး၊ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ ျမန္မာျပည္၌ကား ဆရဆ္၀ တီသည္ ဟိႏၵဴတို႔၏ ေဗဒင္သံုးပံုေစာင့္ဆိုလွ်င္ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားလ က္မခံႏိုင္ေၾကာင္းသိသျဖင့္ ေဗဒင္အစား ပိဋ ကတ္သံုးပံုကို ဆရဆ္၀တီလက္တြ င္းသို႕ ထည့္ေပးလိုက္ၾက၍ ေဗဒင္ေစာင့္ဆရ ဆ္၀တနတ္သမီး အျဖစ္မွသည္ ပိဋကတ္သံုးပံုေ စာင့္ သူရႆတီနတ္သမီးအျဖစ္သို႔ေရာက္ရွိသြားၿပီး ပညာႏြမ္းပါးေ၀ ဘန္ဆန္းစစ္ဉာဏ္မြဲျပာက်ေနသည့္ ဗုဒၶဘာသာဘာသာအမည္ခံလူတစုႏွင့္ ဓါတ္၊နတ္အေယာင္ျပ လူ႕ကလိမ္ဆရာတို႔၏ ေကာင္းမႈေၾကာင့္ အိႏၵိယတို႔၏ စိတ္ကူးယဥ္ဇာတ္ေကာင္ ဆာရီၿခံဳကုလားမဘ ၀မွ ပတ္စပို႔ ဗီဇာမလိုဘဲ ျပည္တြင္ျဖစ္ ၃၇-မင္း နတ္စာရင္း၀င္သြားေလေတာ့၏။သူရႆတီဂါထာဆိုသည္မွာလည္း ပါဠိနားလည္သည့္ ဘုန္းႀကီးလူထြက္ ဓါတ္ဆရာတုမ် ား၏လက္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ဘာသာစကာမဆို သဒၵါနည္းႏွင့္ ေ၀ါဟာရသိထားပါက မိမိလိုခ်င္ရာ၀ါက်ကိုေရးႏိုင္၊ စီႏိုင္သကဲ့သို႕ ယခုလည္းထိုသို႔ ေရးစီထားျခင္းသာျဖစ္၏။ ပါဠိပုဒ္ျမင္တိုင္း ဘုရား ေဟာဟု တထစ္ခ်မသတ္မွတ္ထားသင့္ေပ။ ပါဠိနားလည္တတ္ကြ်မ္းပါက သမီးရည္းစားလည္းေ ရးလို႔ရသလို အေၾကြးေတာင္းစားကိုလည္း ေရးလို႔ရ၏။ဒီေလာက္ဆိုလွ်င္ ပိဋကတ္ေတာ္တို႔အား မည္သူမ်ားေစာင့္ေရွာက္ေနၾကသည္ကို ရွင္ းလင္းစြားသိျမင္ၾကမည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။ ထိုအမွန္မရွိသည့္ သူရႆတီကို အမွန္တကယ္အရွိ ထင္ေနလွ်င္ မိစၦာဒိ႒ိျဖစ္မွန္းမသိျဖစ္သြား၍ ရတနာျမတ္သံုးပါးထက္ ပို၍အားကိုးရာျဖစ္သည္ဟု မွတ္ထင္၍ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ပါက သရဏဂံုပ်က္၍ ဗုဒၶဘာသာဟု အမည္ခံထားပါေသာ္လည္း ဗုဒၶဘာသာ၀င္ စစ္စစ္မျဖစ္ေတာ့ဘဲ အမည္ခံဗုဒၶဘာသာသာျဖစ္သြားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေငြလည္း ရံႈး၊အခ်ိန္းလည္းကု န္၊ဘာသာလည္းမႈန္၍ ၊အပါယ္ေဘးမက်ရေလေအာင္၊ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ၀င္္ ၀ိဘဇၨ၀ါဒီမ်ားပီပီ အရာရာကို “သဒၶါေနာက္တြင္ ပညာယွဥ္၍ “ေ၀ဘန္ဆန္းဆစ္ေလ့လာႏိုင္ၾကဘို႔ အထူးအေရးႀကီးလွပါသည္။
(၀ိဘဇၨဉာဏ္ေရာင္၊ ထြန္းလင္းေျပာင္၍၊ အမွားအမွန္း၊ခြဲေ၀ဘန္ႏိုင္ၾကပါေစ)
ဓမၼ၀ီရ အရွင္ေတဇနိယ
ဗုဒၶဂယာ၊အိႏၵိယ

0 မွတ္ခ်က္:

Popular

ဘုန္းေတာ္ၾကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္း ေညာင္ပင္ေက်ာင္းတုိက္ ..ႏြားထိုးၾကီးျမိဳ႕ မွ...လွိဳက္လွဲစြာ..ၾကဳိဆုိပါသည္.... ေရာက္လာသူ မိတ္သဟာအေပါင္း ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာ ခ်မ္းသာ ၾကပါေစ....apk ေဒါင္းႏုိင္ပါသည္
 
Support : ေညာင္ပင္(ဘ.က) | ဓမၼစကူးလ္ | သင္တန္းေက်ာင္း
Copyright © 2011. ဘ.က ေညာင္ပင္ေက်ာင္း - All Rights Reserved
nyaungbin439@gmil.com by nyaungbin
www.facebook.com/nyaung.bin.9 by nanda